NieuwsEnquête LOB-gesprekken vmbo

Enquête LOB-gesprekken vmbo

Op 3 december zijn er LOB-gesprekken (loopbaanoriëntatie) gevoerd met alle leerlingen uit klas 2, 3 en 4 van het vmbo. Het doel van deze gesprekken is dat leerlingen beter gaan nadenken over de vijf loopbaancompetenties:

Omdat we benieuwd zijn hoe de leerlingen deze gesprekken ervaren, hebben we een enquête gehouden onder alle leerlingen. We hebben 143 reacties terug gekregen, mooi verdeeld over de klassen 2, 3 en 4. De uitkomst van de enquête willen we graag met u delen.

Uitkomsten

Fijn dat bijna de helft van de ouders dit inderdaad heeft gedaan.

Voor ons geeft dit aan dat de LOB-gesprekken voor een groot deel bijdragen aan het ontwikkelen van hun LOB-competenties.

Jaspert Korevaar
Jeannet van Houten