Nieuws

Dialoog en bezinning – Inleiding Corlaer Nieuws

05-12-2022
NieuwsDialoog en bezinning – Inleiding Corlaer Nieuws

Dialoog en bezinning

Als school willen we niet alleen kennis overdragen, maar ook aandacht hebben voor vorming van onze leerlingen. Ons doel is om onze leerlingen klaar te maken voor de samenleving die hen te wachten staat. We willen leerlingen graag ook levensbeschouwelijke vaardigheden en bezinning leren, onder meer door met thema’s te werken die vormend zijn voor leerlingen. Met rentmeesterschap en respect, met verantwoordelijkheid en verwondering, met zorgzaamheid en zorgvuldigheid. Met thema’s die te maken hebben met Bijbelse waarden. Wij willen deze waarden graag aan bod laten komen en oefenen, in deze vormende periode in het leven van leerlingen. We nemen u graag mee in enkele voorbeelden hiervan. 

WK Voetbal

Deze weken wordt aandacht besteed aan het WK voetbal. Het WK in Qatar is omstreden. Mensenrechtenschendingen en corruptie overschaduwen het sportevenement. Ondanks dat we veel plezier beleven aan het kijken naar het WK, willen we ook aandacht geven aan de andere kant van de medaille. Afgelopen week is in alle klassen de dag gestart met een dagopening over het WK en de mensenrechten. Het gesprek hierover voeren met de leerlingen vinden we belangrijk. 

Corlaer College Tour

In november is voor het eerst de ‘Corlaer College Tour’ georganiseerd. Leerlingen van havo 5 en atheneum 6 namen eraan deel. Onze gast was een expert op het gebied van extreemrechts in Nederland. 

‘AIVD: Steeds meer dreiging vanuit extreemrechts, ‘fantaseren over plegen van aanslagen’ kopt de krant Het Parool op 28 april 2022. Het verheerlijken van geweld door extreemrechts is een groeiend probleem geworden in Nederland. Aanhangers verwachten in de toekomst een rassenoorlog en willen een staat stichten met enkel witte mensen. Wat betekent het eigenlijk om extreemrechts te zijn in 2022? En hoe is dit zo gekomen? 

Deze vragen en nog veel meer zijn door leerlingen en een aantal begeleidende docenten aan expert Nikki Sterkenburg voorgelegd. Nikki Sterkenburg is wetenschapper, journalist en plaatsvervangend hoofd analyse voor de NCTV (Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Zo proberen we de leerlingen kritisch te leren denken over (politieke) ideologieën en levensbeschouwingen en over hun waarheidsclaims ten aanzien van de ideale samenleving en de zin van het leven. 

Adventstijd

Het is adventstijd. Tijd van stil worden en verwachten, van voorbereiden en toeleven naar het kerstfeest. In de laatste week voor de kerstvakantie staan de kerstvieringen gepland. Een theatergroep verzorgt deze vieringen voor de leerlingen van alle afdelingen. Met live muziek, persoonlijke verhalen en getuigenissen wordt de Bijbelse kerstboodschap van hoop en vrede op een laagdrempelige en interactieve manier gebracht. Zo kunnen de leerlingen leren wat (christelijk) geloven en levensbeschouwing is en wat de kracht en troost ervan kan zijn. 

Drie voorbeelden uit de school waarin we vormend bezig. Wij vinden het waardevol, voor de leerlingen en voor onszelf.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden, rector