NieuwsContactmomenten met ouders

Contactmomenten met ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. 

Alle klassen

 • Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door
 • Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 8 maart 2021
 • Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – Alleen indien van toepassing, dan contact op 9 juli 2021
 • Nieuwsbrief – verschijning één keer per twee weken, meestal op maandag
 • Ouderavond georganiseerd door ouders van de ouderraad in samenwerking met school – Over de data wordt u te zijner tijd geïnformeerd. Natuurlijk is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona.

Alle vmbo-klassen

 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 22 september 2020
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 10 juni 2021

Alle havo en atheneum klassen

 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 22 september 2020
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 10 december 2020
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 16 februari 2021
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 10 juni 2021

Atheneum/havo onderbouw

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan in de vorm zoals we dat gewend zijn. De ouderavonden en voorlichtingsavonden vinden daarom online plaats. Per e-mail wordt u hier uitgebreid over geïnformeerd.

Klas 1: Atheneum/havo en atheneum

 • Ouderavond – 7 oktober 2020

Klas 2: Atheneum en havo

 • Ouderavond – 30 september 2020

Klas 3: Atheneum en havo

 • Ouderavond – 16 september 2020
 • Ouderavond profielkeuze – 10 februari 2021

Atheneum/havo bovenbouw

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan in de vorm zoals we dat gewend zijn. De ouderavonden en voorlichtingsavonden vinden daarom online plaats. Per e-mail wordt u hier uitgebreid over geïnformeerd.

Klas 4: Atheneum en havo

 • Ouderavond – 10 september 2020

Klas 5: Atheneum

 • Ouderavond – 10 september 2020

Klas 5: Havo

 • Ouderavond – 21 september 2020
 • PWS presentatieavond – 18 februari 2021
 • Diploma-uitreiking – 6 juli 2021

Klas 6: Atheneum

 • Ouderavond – 21 september 2020
 • PWS presentatieavond – 18 februari 2021
 • Diploma-uitreiking – 5 juli 2021

VMBO

VMBO-B/K onderbouw (inclusief sport- en techniekklassen)

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om u goed te informeren en daarom wordt de informatie met u gedeeld, bijvoorbeeld een powerpoint-presentatie of een filmpje. Tijdens de driehoekgesprekken bestaat er de mogelijkheid om al uw vragen te stellen. U kunt daarnaast natuurlijk altijd uw vragen aan de mentor stellen.

Klas 2

 • Informatieavond profielkeuze – 4 februari 2021

VMBO-TL

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om u goed te informeren en daarom wordt de informatie met u gedeeld, bijvoorbeeld een powerpoint-presentatie of een filmpje. Tijdens de driehoekgesprekken bestaat er de mogelijkheid om al uw vragen te stellen. U kunt daarnaast natuurlijk altijd uw vragen aan de mentor stellen.

Klas 1

 • Determinatievergadering TH1 – 14 januari 2021

Klas 2

 • Ouderavond over vakkenpakketkeuze – 26 januari 2021

Klas 3

 • Ouderavond i.v.m. sectorkeuze – 26 januari 2021

Klas 4

 • Diploma-uitreiking – 13 juli 2021

PIE

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om u goed te informeren en daarom wordt de informatie met u gedeeld, bijvoorbeeld een powerpoint-presentatie of een filmpje. Tijdens de driehoekgesprekken bestaat er de mogelijkheid om al uw vragen te stellen. U kunt daarnaast natuurlijk altijd uw vragen aan de mentor stellen.

Klas 3

 • Informatieavond m.b.t. stage – 16 februari 2021

Klas 4

 • Diploma-uitreiking – 12 juli 2021

BWI

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om u goed te informeren en daarom wordt de informatie met u gedeeld, bijvoorbeeld een powerpoint-presentatie of een filmpje. Tijdens de driehoekgesprekken bestaat er de mogelijkheid om al uw vragen te stellen. U kunt daarnaast natuurlijk altijd uw vragen aan de mentor stellen.

Klas 3

 • Informatieavond m.b.t. stage – 16 februari 2021

Klas 4

 • Diploma-uitreiking – 12  juli 2021

E&O

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om u goed te informeren en daarom wordt de informatie met u gedeeld, bijvoorbeeld een powerpoint-presentatie of een filmpje. Tijdens de driehoekgesprekken bestaat er de mogelijkheid om al uw vragen te stellen. U kunt daarnaast natuurlijk altijd uw vragen aan de mentor stellen.

Klas 3

 • Informatieavond m.b.t. stage – 16 februari 2021

Klas 4

 • Diploma-uitreiking – 14 juli 2021

Z&W

Door corona kunnen de ouderavonden en voorlichtingsavonden niet doorgaan. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om u goed te informeren en daarom wordt de informatie met u gedeeld, bijvoorbeeld een powerpoint-presentatie of een filmpje. Tijdens de driehoekgesprekken bestaat er de mogelijkheid om al uw vragen te stellen. U kunt daarnaast natuurlijk altijd uw vragen aan de mentor stellen.

Klas 3

 • Informatieavond m.b.t. stage – 16 februari 2021

Klas 4

 • Diploma-uitreiking – 14 juli 2021