Corlaer College

Contactmomenten met ouders

5 september 2019

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet.

Alle klassen

 • Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door
 • Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020
 • Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – Alleen indien van toepassing, dan contact op 14 juli 2020
 • Nieuwsbrief – verschijning één keer per twee weken, meestal op maandag
 • Ouderavond georganiseerd door ouders van de ouderraad in samenwerking met school – 2 keer per jaar

Alle vmbo-klassen

 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 3 december 2019
 • Ouderavond start BOF-training (Beter omgaan met faalangst) – 7 januari 2020
 • Ouderavond afsluiting BOF-training – 17 maart 2020
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 4 juni 2020

Alle havo en atheneum klassen

 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 26 september 2019
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 3 december 2019
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 17 februari 2020
 • LOS-dag (leerling-ouder-school): 4 juni 2020

Atheneum/havo onderbouw

Klas 1: Atheneum/havo en atheneum

 • Ouderavond – 8 oktober 2019

Klas 2: Atheneum en havo

 • Ouderavond – 2 oktober 2019

Klas 3: Atheneum en havo

 • Ouderavond – 18 september 2019
 • Ouderavond profielkeuze 4 februari 2020

Atheneum/havo bovenbouw

Klas 4: Atheneum en havo

 • Ouderavond – 12 september 2019
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 10 december 2019
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 18 maart 2020

Klas 5: Atheneum

 • Ouderavond – 12 september 2019

Klas 5: Havo

 • Ouderavond – 23 september 2019
 • PWS presentatieavond – 20 februari 2020
 • Diploma uitreiking – 7 juli 2020

Klas 5: Atheneum en havo

 • Ouder- en leerlingspreekavond – 10 december 2019
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 18 maart 2020

Klas 6: Atheneum

 • Ouderavond – 23 september 2019
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 10 december 2019
 • PWS presentatieavond – 20 februari 2020
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 18 maart 2020
 • Diploma uitreiking – 6 juli 2020

BK onderbouw (inclusief sport- en techniekklassen)

Klas 1

 • Ouderavond – 26 september 2019

Klas 2

 • Ouderavond – 26 september 2019
 • Informatieavond profielkeuze – 6 februari 2020

TL

Klas 1

 • Ouderavond – 24 september 2019

Klas 2

 • Ouderavond – 24 september 2019

Klas 3

 • Ouderavond – 24 september 2019
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 10 december 2019
 • Ouderavond i.v.m. sectorkeuze – 20 januari 2020
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 18 maart 2020

Klas 4

 • Informatieavond PTA en examen – 8 oktober 2019
 • Informatieavond vervolgopleidingen – 29 oktober 2019
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 10 december 2019
 • Ouder- en leerlingspreekavond – 18 maart 2020
 • Diploma uitreiking – 13 juli 2020

PIE

Klas 3

 • Ouderavond – 26 september 2019
 • Informatieavond m.b.t. stage – 18 februari 2020

Klas 4

 • Informatieavond PTA en examen – 8 oktober 2019
 • Informatieavond vervolgopleidingen – 29 oktober 2019
 • Diploma uitreiking – 14 juli 2020

BWI

Klas 3

 • Ouderavond – 26 september 2019
 • Informatieavond m.b.t. stage – 18 februari 2020

Klas 4

 • Informatieavond PTA en examen – 8 oktober 2019
 • Informatieavond vervolgopleidingen – 29 oktober 2019
 • Diploma uitreiking – 14 juli 2020

E&O

Klas 3

 • Ouderavond – 26 september 2019
 • Informatieavond m.b.t. stage – 18 februari 2020

Klas 4

 • Informatieavond PTA en examen – 8 oktober 2019
 • Informatieavond vervolgopleidingen – 29 oktober 2019
 • Diploma uitreiking – 15 juli 2020

Z&W

Klas 3

 • Ouderavond – 26 september 2019
 • Informatieavond m.b.t. stage – 18 februari 2020

Klas 4

 • Informatieavond PTA en examen – 8 oktober 2019
 • Informatieavond vervolgopleidingen – 29 oktober 2019
 • Diploma uitreiking – 15 juli 2020

 

 

 

19 september 2019

NIEUW: Internationaal project rondom ondernemerschap

Wij zijn blij en trots om te mogen mededelen dat het Corlaer College vanaf dit schooljaar zal deelnemen aan het Erasmus+ project: Entrepreneurship – don’t dream it, make it happen! Wij gaan twee jaar samenwerken met onze nieuwe partnerscholen in Mallorca, Frankrijk, Denemarken, Italië en Ierland. De rode draad gedurende dit project is jong ondernemerschap. […]

Lees meer...

18 september 2019

Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

Het is belangrijk dat ouders informeel meedenken over schoolzaken. Daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep vmbo en klankbordgroepen A/H onderbouw en bovenbouw. We zien graag dat het aantal ouders wordt uitgebreid. Een aantal ouders hebben ons vorig schooljaar door het slagen van hun zoon of dochter verlaten. Vandaar deze oproep! De klankbordgroep vergadert […]

Lees meer...

15 september 2019

Ouders gezocht voor de ouderraad

De ouderraad is hard op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie van de ouderavonden van het Corlaer College.

Lees meer...

6 september 2019

Sociale vaardigheidstraining

Jongeren kunnen het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Soms hebben ze moeite contact te leggen met leeftijdsgenoten. Anderen reageren heel snel boos of verdrietig. Het kan lastig voor ze zijn om zich staande te houden in sociale situaties en ze gaan die situaties dan bijvoorbeeld uit de weg.  Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die […]

Lees meer...

5 september 2019

Contactmomenten met ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. Alle klassen Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020 Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – […]

Lees meer...

5 september 2019

Juffrouwjulia. Even voorstellen…

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen.

Lees meer...

5 september 2019

Gewijzigde openingstijden Bibliotheek

LET OP: Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur Handelswijze voor de bibliotheek Leerlingen van de bovenbouw havo-atheneum kunnen boeken halen in de stilteruimte op domein 4. Dat kan elke schooldag. We rekenen en vertrouwen erop dat het stappenplan (goed lezen wat er gedaan moet worden) […]

Lees meer...

5 september 2019

Gebedsgroep

Ook dit schooljaar willen wij als ouders biddend om de school heen staan. Voor iedereen in en om het Corlaer College die zorg dragen voor onze kinderen en natuurlijk ook voor de kinderen zelf en hun familie. Wilt u ook met ons meedoen, hardop of zacht? Kom gerust een keer erbij zitten en zie hoe […]

Lees meer...

2 september 2019

Remedial Teaching in het Vmbo

Alles over dyslexie en dyscalculie in het vmbo

Lees meer...

12 juli 2019

Programma eerste schoolweek 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019. In de bijlage vind je de programma’s voor deze eerste schoolweek.

Lees meer...