Nieuws

Adventstijd: Van God is de toekomst, kome wat komt

06-12-2021 3 min
NieuwsAdventstijd: Van God is de toekomst, kome wat komt

Van God is de toekomst, kome wat komt

We zijn in de jaarkalender aangekomen in december, de maand bij uitstek van rituelen, vieringen en tradities. Er is ook een kalender van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar in de protestantse kerken begint met de adventstijd en eindigt met Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop de mensen worden herdacht die dat jaar zijn overleden.

Op dit moment zijn we in de adventsperiode aangekomen. Er zijn vier adventsweken voordat het kerstfeest begint. Daarom zie je op een adventskrans altijd vier kaarsen staan. Elke zondag wordt er een nieuwe kaars aangestoken, een mooi ritueel. De adventstijd heeft iets rustgevends voor veel mensen, een gevoel van verlangen, van verwachting en van troost. We blikken terug: we herdenken dat Jezus naar de wereld kwam om licht in de duisternis te brengen. En we blikken vooruit: er wordt stilgestaan bij de wederkomst, de terugkomst van Jezus op aarde.

Via de kerk ontvingen wij de adventskalender voor dit jaar, met als thema ‘in een ander licht’. In deze kalender staat het Onze Vader, bewerkt door Huub Oosterhuis. U kent het misschien wel. Wij willen dit graag met u delen. Het Onze Vader is het gebed dat Jezus zelf aan Zijn leerlingen heeft geleerd. Wij vinden deze bewerking van het gebed passend en troostend in deze moeilijke en onzekere tijden waarin wij momenteel leven.

Onze vader verborgen (Huub Oosterhuis)

uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

Een goede adventstijd gewenst, op weg naar een mooi kerstfeest.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rector