Nieuws22 september LOS-dag

22 september LOS-dag

Oudercontact vinden we als school ontzettend belangrijk. Juist in deze bijzondere tijd is het goed om met elkaar contact te hebben en goede afspraken te maken over dit nieuwe schooljaar. We geloven in de kracht van de driehoek school-ouder-kind als basis voor een succesvolle, betrokken en verantwoordelijke schooltijd.

Om een goede start te maken organiseren we op 22 september de eerste LOS-dag (leerling-ouder-school). Op deze dag vervallen de lessen en ontstaat hiermee ruimte voor de mentoren om met u en uw zoon/dochter een driehoeksgesprek in te plannen. In dit gesprek van ongeveer 15 minuten heeft de leerling de regie. Het is aan hem/haar om de eerste ervaringen én de ambities voor het komende jaar te delen.

De komende dagen ontvangt u specifieke informatie over de invulling van de dagen vanuit de afdeling van uw zoon/dochter. Alhoewel de merendeel van de gesprekken op 22 september plaats zullen vinden, is het ook mogelijk om op andere dagen een gesprek te plannen, dit maakt het wat behapbaarder voor de mentoren. De gesprekken zullen waar mogelijk via Google Hangout plaatsvinden, wel zo makkelijk en veilig in deze tijd. We hopen op mooie en vruchtbare gesprekken!