NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Schoolregels 

Op het Corlaer College geven we onze leerlingen een warme en prettige plek waar zij zich thuis voelen. Leerlingen zijn welkom op onze school, vandaar ook onze slogan: Goed dat jij er bent! Om een veilige en prettige plek te creëren zijn duidelijke en controleerbare schoolregels nodig. De schoolregels/-afspraken worden samen met het leerlingenstatuut aan het begin van het schooljaar gedeeld via de e-mail.

Schoolregels

Een plek waar jij je thuis voelt. Dat vinden we belangrijk en dat kan niet zonder duidelijke schoolregels.

Schoolregels

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven

Leerlingenstatuut
Terug naar overzicht