Corlaer College

Vacatures

DIVERSE VACATURES DOCENT LB

Het Corlaer College wil een school zijn waar leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Ondanks grote verschillen die er tussen leerlingen bestaan, zijn wij ervan overtuigd dat elk kind talenten heeft. Wij willen kwalitatief goed onderwijs verzorgen waarbij leerlingen hun verschillende talenten zo goed mogelijk ontwikkelen.

Het Corlaer College is een brede maar kleinschalige scholengemeenschap die een regionale functie is gaan vervullen voor Nijkerks wijde omgeving. Op het Corlaer College verzorgen wij onderwijs in vrijwel alle onderwijstypen: van atheneum tot lwoo. Alle afdelingen hebben het predicaat Excellente School gekregen.

Op het Corlaer College ontstaan per 01-08-2018 de volgende vacatures:

  • 2e graads docent Scheikunde, 0,5 fte, onderbouw VWO/Havo (LB- functie)
  • 2e graads docent Duits, 0,5 fte, VMBO/TL (LB- functie)
  • 2e graads docent Wiskunde, 0,5 fte, VMBO/TL (LB-functie)
  • 2e graads docent Nederlands, 0,5 fte, VMBO (LB functie). Dit betreft een vervangingsdienstverband ivm zwangerschapsverlof. (01-08-2018 t/m 01-11-2018)

Wie zoeken wij

Je beschikt of komt op afzienbare termijn in het bezit van een adequate lesbevoegdheid. Je bent bereid en in staat om in teamverband vorm te geven aan onze onderwijs- en vormingsdoelen.

Wat bieden we
Wij bieden een uitdagende functie in een mensgerichte school met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Je komt te werken in een hecht, enthousiast team. Op de functies is de CAO-VO van toepassing. Inschaling is afhankelijk van je huidige inschaling en relevante werkervaring. Het betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en voldoende formatieruimte.

Meer informatie en solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer drs. A. Smit (rector) op telefoonnummer  033-2456434.  Heb je interesse en voldoe je aan het gestelde profiel? Dan kun je voor 20 april 2018 reageren via Meesterbaan of uw sollicitatie mailen naar mevrouw M. Hijwegen: vacature@corlaercollege.nl.

+
-

Informatie over privacy voor sollicitanten

De Meerwegen scholengroep neemt privacy serieus. Onze scholen beheren en beveiligen persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement http://www.meerwegen.nl/wp-content/uploads/2018/03/meerwegen_groep_privacyreglement.pdf.

 

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van medewerkers gebruiken wij alleen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. De scholen nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.  De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Als u bij ons solliciteert bewaren wij de volgende gegevens van u:

  • Sollicitatiebrief en- of formulier;
  • Curriculum vitae (CV);
  • correspondentie omtrent de sollicitatie;
  • getuigschriften;
  • verklaring omtrent gedrag;
  • psychologisch onderzoek / resultaten assessment.

Deze gegevens bewaren wij totdat de sollicitatieprocedure is beëindigd of bij een benoeming tot het einde van het dienstverband/benoemingstermijn. Mochten wij uw sollicitatie in portefeuille willen houden, dan vragen wij voorafgaand om uw toestemming.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met ons op.