Corlaer College

VMBO-TL

VMBO op het Corlaer

Vmbo is de afkorting van voorbereidend middelbaar onderwijs. De opleiding duurt vier jaar. In die tijd krijg je op het Corlaer College veel bagage mee, zowel theoretisch als praktisch. Daarmee ben je goed voorbereid, zoals het woord al zegt, op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Op het Corlaer College kun je alle vier niveaus van het vmbo volgen. Dat zijn om te beginnen de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de basisberoepsgerichte leerweg (bb). Hierbij ligt de nadruk vooral op de praktijk. Verder zijn er de theoretische leerweg (tl) en de gemengde leerweg (gl). In deze leerwegen ligt het accent op de theorie.

Op het vmbo werk je niet alleen in de klas, maar ook in groepen op een van de domeinen. Daar leer je samenwerken met anderen, overleggen en plannen. Op die manier sluit het onderwijs beter aan bij de maatschappij waarin je later aan de slag gaat. Je werkt met periodeplanners. Aan het eind van de week wordt gecontroleerd of je je weektaak hebt afgemaakt.

Je krijgt steeds meer keuzevrijheid. Zo zijn er in klas 1 keuzelessen en niveaulessen, die aansluiten op de profielen van de bovenbouw. Ook op andere punten komt er steeds meer ‘maatwerk’. Je krijgt een loopbaancoach met wie je twee keer per jaar praat over je toekomst. Het Corlaer College biedt wat dat betreft genoeg kansen. Dat spreekt bijvoorbeeld ook uit het lage aantal voortijdige schoolverlaters en het hoge aantal doorstromers naar andere opleidingen.

VMBO theoretische leerweg

De theoretische leerweg is – het woord zegt het al – een algemeen vormende, theoretische opleiding. Deze leerweg is hetzelfde als de mavo. Met het diploma op zak kun je doorstromen naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Maar je kunt onder bepaalde voorwaarden ook overstappen naar 4 havo. Dan kun je lekker op het Corlaer blijven.

Onderbouw
In leerjaar 1 en 2 krijg je een aantal vakken thematisch. Zo zijn aardrijkskunde, geschiedenis en economie samengebracht in het thema MMC: mens, maatschappij en cultuur. Ook krijg je het thema MNT: mens, natuur en techniek. Daarin draait het onder meer om biologie, natuurkunde en verzorging. Op het leerplein oefen je in studievaardigheden.

Je maakt in deze leerjaren kennis met nog meer afkortingen: SV (studievaardigheden) en LT (loopbaanoriëntatie en talent). Tijdens de SV-lessen leer je hoe je moet leren. LT helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen van je eigen talent.

Bovenbouw
In leerjaar 3 en 4 verschuift de aandacht naar het vakonderwijs. De vaardigheden die je in de onderbouw hebt geleerd – zoals plannen, organiseren en reflecteren – ga je toepassen in alle vakken. Je hebt ook uren zelfstudie; je kiest dan zelf waaraan je werkt.
In de bovenbouw kun je ook kiezen voor het vak technologie. Het Corlaer College heeft daar een mooie, nieuwe ruimte voor, het Techlab. Samen met andere leerlingen bedenk en ontwerp je technische oplossingen voor een bepaald vraagstuk, waarna je die vervolgens ook uitvoert. Daarvoor kun je bijvoorbeeld 3D printers gebruiken.

Naar de havo
Na het vmbo kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs. Als je na de theoretische leerweg liever naar de havo gaat, kan dat ook. Onder bepaalde voorwaarden kun je doorstromen naar havo 4. Je volgt daarvoor vanaf het vierde jaar het tl+ traject. Daardoor maak je de stap naar de havo makkelijker.

11 december 2017

Informatieavond vmbo op 18 december!

In verband met de extreme weersomstandigheden gaat de informatievond vmbo vanavond niet door. De informatieavond vindt nu plaats op maandag 18 december om 20.00 uur in het vmbo-gebouw.

Lees meer...

1 december 2017

Nieuwe website!

Je bekijkt nu onze nieuwe website. Er wordt nog volop aan gewerkt!

Lees meer...

27 november 2017

Ziekmelden via Magister 6 of de Magister-app

Vanaf heden kunt u uw kind ziek melden via Magister 6 op de computer of via de Magister app.

Lees meer...

27 november 2017

Corlaer Dive

Op maandag 8 januari staat er een geweldig evenement op het programma voor de eerste en tweede jaars leerlingen, namelijk de ‘Corlaer Dive’. Dit evenement wordt georganiseerd om schoolbreed geld in te zamelen voor het Expeditie onderwijs.

Lees meer...

Onderbouwfeest 2017

27 november 2017

Olympiade TL4 2017

Woensdag 11 oktober vond de 2de editie van de olympiade TL4 plaats in Sporthal Corlaer. Er
werd onder de 4 TL4 klassen gestreden voor de titel ‘beste sportklas’ van dit schooljaar.

Lees meer...

27 november 2017

Ouderspreekavond donderdag 7 december

Op donderdag 7 december is er een ouderspreekavond naar aanleiding van de rapporten en resultaten.

Lees meer...

5 november 2017

Dag van de Franse taal

De dag van de Franse taal met een optreden van zangeres Katell Chevalier uit The Voice of Holland 2016

Lees meer...

1 november 2017

Studentenmarkt atheneum/havo

Op 20 november wordt de studentenmarkt gehouden in het a/h-gebouw.

Lees meer...

27 november 2016

Opening Techlab

Voor de opening van het TechLab en de afronding van interne verbouwingen in het vmbo-gebouw, hield ruimtevaarder André Kuipers vrijdag 27 november twee lezingen over hoe hij als astronaut in de ruimte terecht kwam en wat er allemaal bij komt kijken. Techniek en technologie worden steeds belangrijker in de samenleving, aldus conrector Ronald Schaefer, die […]

Lees meer...