Corlaer College

Kansrijk VMBO

Corlaer College VMBO biedt breed kansen aan de leerlingen. Dit leidt tot meer dan gemiddelde opstroom van leerlingen, minder dan gemiddelde voortijdige schooluitval bij leerlingen, een gefundeerde keuze voor de uitstroom en een opgedroogde stroom van leerlingen die gebruik maakt van het Onderwijszorgcentrum (OZC, time out voorziening). Het welbevinden van de collega’s en leerlingen is goed. De interne dynamiek zorgt voor het doorontwikkelen van de kansrijke VMBO. Maatwerk in het onderwijs is de volgende stap die doorontwikkeld wordt binnen de verschillende afdelingen. Er is iets te kiezen door bijvoorbeeld het werken op domeinen in de TL, werken in leerdomeinen  en de keuzelessen bij de VMBO onderbouw en de invoering van het nieuwe examenprogramma VMBO Bovenbouw dmv het werken in profielen. De dakpanklassen in de brugklas geven ruimte om als leerling op te stromen en didactisch coachen wordt ingezet als model om de individuele leerling meer op maat te bedienen.

Leerlingen zelf aan het stuur zetten van hun leren. Daar gaat het uiteindelijk om. Leerlingen komen straks in een wereld die vraagt van ze om bijvoorbeeld samen te werken met veel verschillende mensen. Binnen het VMBO wordt volop aandacht besteed aan het werken aan vaardigheden binnen de VLT (Vaardigheden, Loopbaanoriëntatie en Talenten) lessen. Vanuit deze lessen leert de leerling meer zicht krijgen op wie hij is en wat hij kan doen met zijn talenten. Uiteindelijk gaat het dan om keuzes leren maken wanneer jij je eigen leven inricht.

Keuzes maken is mogelijk binnen het VMBO. In klas 1 zijn er keuzelessen en niveau-lessen waar de leerlingen aan deelnemen.  Deze lessen sluiten aan op de profielen die in de bovenbouw worden aangeboden en ondersteunen de leerling om zich te ontwikkelen in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook krijgt iedere leerling een loopbaancoach die twee keer per jaar een gesprek voert om na te denken over de toekomst. Er gebeurt veel in een jaar waarbij de leerling begeleidt wordt door de mentor. Met de loopbaancoach, kijk je dan terug en vooruit om te zien welke ontwikkelingen er zijn geweest en er staan te gebeuren. Deze coach loopt van het begin tot het eind met de leerling mee.

Het contact met de ouders is ook belangrijk. Driehoeksgesprekken en contact met de mentor op ieder willekeurig moment zijn daarbij belangrijk. De leerling organiseert twee keer per jaar zelf een driehoeksgesprek. Daarin wordt de leerling van de school begeleid. Hoe het driehoeksgesprek ingevuld wordt bepaalt de leerling zelf. Hij nodigt de mentor en de ouders uit en bepaalt wat er besproken en/of gepresenteerd wordt.

Uiteindelijk verlaat de leerling het VMBO met zelfvertrouwen, zicht op eigen kunnen, getraind in het maken van de juiste keuzes en natuurlijk met een diploma. Klaar voor vandaag en klaar voor morgen!