Corlaer College

Ondersteuning

Hulp en begeleiding

Je brengt veel tijd door op het Corlaer College, dus is het fijn als je het naar je zin hebt. Dan lukt het leren ook veel beter. Maar soms zit je met vragen of loopt het allemaal niet zo lekker. In dat geval zijn er allerlei manieren om hulp of extra begeleiding te krijgen. Alle aanvragen daarvoor lopen via je mentor; hij of zij is degene die de weg kent in school. Naar de vertrouwenspersoon kun je uiteraard altijd toegaan, zonder tussenkomst van je mentor.

Mentor/coach

Je komt in contact met die speciale begeleiders via je mentor/coach, die veel van je weet en in je geïnteresseerd is. Hij of zij onderhoudt eveneens het contact met je ouders. Ook zij moeten erop kunnen rekenen dat je op het Corlaer College in goede handen bent.

De mentor/coach begeleidt je op sociaal-emotioneel en onderwijskundig terrein. Hij of zij verzorgt in de eerste twee leerjaren ook studielessen. Daarnaast begeleid hij je tijdens coachgesprekken met de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden.

Zorg-/opvanglokaal

Als je een vraag hebt of zin in een praatje, kun je terecht in het zorg-/opvanglokaal. Dit lokaal is altijd open; er is altijd een medewerker van school aanwezig. In het lokaal vangen medewerkers je ook op als je vaak te laat komt, spijbelt, ziek bent of de klas uit wordt gestuurd.

Back-Up

Als je extra zorg en aandacht nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je niet tegen teveel prikkels kunt of moeite hebt met afspraken, zijn er altijd de medewerkers van het ondersteuningsteam. In het Back-Up lokaal vangen ze je op, voor en na de lesdag, in de pauzes of tijdens tussenuren. Ze maken aparte afspraken met je, in de hoop dat je snel weer zonder deze extra hulp kunt.

LWOO

Soms heb je als leerling op het vmbo (kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg) extra ondersteuning nodig. Dan kun je gebruik maken van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Pestprotocol

Als je wordt gepest, laat dat altijd weten aan je mentor/coach. Het Corlaer College wil het pesten zoveel mogelijk tegengaan. Daarom heeft de school een uitgebreid pestprotocol. Daarin staat onder meer een stappenplan dat de school gebruikt als er sprake is van pestgedrag.

+
-

Dyslexie en dyscalculie

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, kom je in aanmerking voor aparte begeleiding. Je krijgt persoonlijke coaching en zoekt samen met de begeleider naar (praktische) hulpmiddelen die het studeren makkelijker maken. Met een verklaring ontvang je van school een dyslexie- of dyscalculie pas. Die pas bevat jouw rechten en plichten en de afspraken waaraan docenten zich zoveel mogelijk moeten houden.

+
-

Sociaal-emotionele begeleiding

Als je op hobbels stuit in je persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er op het Corlaer College mensen die je hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat op school immers niet alleen om de manier waarop je je verstandelijk ontwikkelt. Net zo belangrijk is je sociaal-emotionele ontwikkeling.

+
-

SoVa-training

Als je het lastig vindt om contact te maken met andere leerlingen of vaak het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen, is een training sociale vaardigheid (SoVa) misschien een goed idee. Denk daarbij aan vragen als: hoe begin je een gesprek, hoe laat je je mening horen en hoe verweer je jezelf? Maar ook: wat doe je als je buiten de groep valt of gepest wordt?

+
-

BOF-training

Als je geregeld last hebt van faalangst, kan de school je helpen met een aparte training. Je bent de enige niet. Veel leerlingen lopen ertegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Maar als je er letterlijk van dichtslaat of lichamelijke klachten krijg, is het belangrijk om beter te leren omgaan met spanning. Dat doe je in de training Beter Omgaan met Faalangst (BOF).

+
-

Orthopedagoog

De orthopedagoog weet veel van leer- en gedragsproblemen. Eventueel kan deze deskundige een psychologische test bij je afnemen. De orthopedagoog kan ook door leden van het ondersteuningsteam worden gevraagd om mee te kijken bij problemen die niet zo makkelijk zijn op te lossen.

+
-

Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, racistische uitlatingen, pestgedrag of agressief gedrag, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als het nodig is, kun je een klacht indienen. De vertrouwenspersoon begeleidt je daarbij.

Binnen het Corlaer College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Brenda van Ruitenbeek (VMBO-afdeling) en Robbert Mihalj (AH-afdeling). Ons doel is om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen hier op school. Jullie kunnen bij ons terecht als er sprake is van ongewenste (seksuele) intimiteiten, pestgedrag, of als er zaken zijn waar jullie met de mentor of leidinggevende niet uitkomen. Naar aanleiding van de melding/ klacht proberen wij je naar jouw behoefte(n) te begeleiden en te ondersteunen. Wij zijn als volgt te bereiken:

Brenda van Ruitenbeek: bvanruitenbeek@corlaercollege.nl

Robbert Mihalj: rmihalj@corlaercollege.nl

+
-

Spreekuren

Als je specifieke problemen, vragen of twijfels hebt, kun je ook terecht bij de schoolarts en schoolverpleegkundige. Zij zijn regelmatig op school aanwezig. Ook de leerplichtambtenaar houdt geregeld spreekuur. Mocht dat nodig zijn, dan praat zij met je over te laat komen, verzuimen of persoonlijke problemen.

+
-

Bijles

Heb je met een vak moeite dan kan je op het Corlaer College bijles krijgen. De school verzorgt een koppelt bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen. Ze geven bijles tegen een kleine vergoeding.

+
-

Huiswerkbegeleiding

Als je meer begeleiding bij huiswerk zoekt, kun je tegen betaling gebruikmaken van Juffrouwjulia. Die verzorgt op het Corlaer College huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en examenbegeleiding, voor leerlingen van alle niveaus en leerjaren. Het is een goede aanvulling op wat de school aanbiedt. Juffrouwjulia is te vinden in het vmbo-gebouw van het Corlaer College en is iedere middag van 14.15-18.00 uur geopend. Op de website van Juffrouwjulia vindt je meer informatie en de tarieven.

+
-

Decanaat

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij of zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.