Corlaer College

Ziekmelden via Magister 6 of de Magister-app

27 november 2017

Tot nu toe was u gewend uw kind via de telefoon af te melden bij de receptioniste wanneer uw kind ziek was. We willen het ziekmelden van uw kind wat makkelijker voor u maken. Daarom kunt u vanaf heden uw kind ziek melden via Magister 6 op de computer of via de Magister app.

Hoe werkt het:
U logt in met de inlogcode die u als ouder hebt ontvangen.
In het linkermenu kiest u voor de optie ‘afwezigheid’.
Druk op de knop ‘+ melden’, u komt dan in een volgend scherm, selecteert de datum en vult evt. een opmerking in en klikt daar op de knop ‘versturen’.
In het volgende scherm wordt u gevraagd de melding te bevestigen. Zodra er op ‘Akkoord’ gedrukt is, is de ziekmelding geregistreerd in Magister.
Ouders, zorglokaal en mentor kunnen ziekmelding inzien.

Verzuim- en verlofaanvragen:
Verlof aanvragen gaan nog steeds via afdelingsleider.
Ook verzuim aanvragen voor kort verzuim, zoals bezoek dokter, tandarts etc, gaan nog steeds via zorglokaal (Verzuimkaart kort verzuim, wit briefje)
Beter-meldingen blijven ook via zorglokaal gaan (Verzuimkaart bij ziekte, oranje kaart)

Belangrijk om te weten:
Het tijdstip van ziek melden is nog steeds tussen 07:45-08:30 uur
Via Magister registreert u alleen dat uw kind ziek is. U kunt bij het ziekmelden een opmerking plaatsen, maar let op: Een eventuele toelichting op het ziek-zijn zal nog steeds via de mentor gaan!
Zorg ervoor dat u de laatste versie van de Magister app geïnstalleerd heeft op uw telefoon.

Lukt het niet of heeft u andere vragen over het digitaal ziekmelden van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de receptie of het zorglokaal.