Corlaer College

Predicaat Excellente school voor vmbo!

22 januari 2018

Op maandag 22 januari ontving het Corlaer College het predicaat excellente school voor de vmbo-afdeling. De jury concludeert dat de school uitblinkt in het creëren van kansen voor leerlingen op ieder niveau in het vmbo. Het predicaat is voor de school geen doel op zichzelf, maar wordt gezien als een beloning voor het harde werken van de medewerkers en leerlingen.

In juni werd op de vmbo-afdeling van het Corlaer College onderzoek gedaan door de inspectie van onderwijs. Scholen die Goed worden bevonden volgens het onderzoekskader van de inspectie, worden vervolgens bezocht door een onafhankelijke jury. Het thema ‘kansrijk vmbo’ stond centraal tijdens het bezoek van de jury. Er is gesproken met de schoolleiding, docenten en leerlingen, er zijn lessen geobserveerd en de resultaten van de school zijn onder de loep genomen.

Bij de uitreiking ontving de vmbo-afdeling van het Corlaer College een rapport, waarin de toekenning onderbouwd wordt. Zo’n rapport helpt de school ook om richting te geven aan het onderwijs voor de toekomst. Volgens de jury is duidelijk gebleken dat de organisatie van het onderwijs op het Corlaer College goed is doordacht en er op gericht is om een prettige en veilige omgeving te zijn waarin de leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen. Enkele voorbeelden van mogelijkheden voor leerlingen die worden aangehaald in het rapport zijn:

  • Het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma, waarbij iedere leerling gecoacht wordt bij het maken van keuzes voor zijn of haar eigen toekomst;
  • Positive behaviour support dat bijdraagt aan een positief leer- en leefklimaat;
  • Het Back-uplokaal, waar leerlingen die om wat voor reden dan ook even wat extra aandacht nodig hebben, worden opgevangen en begeleid om zo snel mogelijk weer gewoon mee te kunnen draaien;
  • De mogelijkheden voor leerlingen om vervroegd eindexamen te doen voor enkele vakken;
  • De training die bijna alle docenten hebben gevolgd over didactisch coachen. De voornaamste taak van de coach is om goede vragen te stellen waarmee de leerling verder kan.

De uitgebreide feedback is voor de school heel waardevol en ook een belangrijke reden om deel te nemen aan het excellentietraject. ‘Uiteraard zijn we trots op de erkenning voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs op onze school. We realiseren ons ook dat er altijd ruimte is voor verbetering en verdere ontwikkeling, zodat de prachtige doelgroep, waarmee wij mogen werken, alle kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. We zien de toekenning van het excellentiepredicaat dan ook vooral als aanmoediging om verder te gaan met het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de regio’, aldus de schoolleiding. Met het excellentiepredicaat voor het vmbo, zijn alle vijf afdelingen dit jaar excellent en dat is een prestatie die in Nederland vrij uniek is.

 

19 september 2019

NIEUW: Internationaal project rondom ondernemerschap

Wij zijn blij en trots om te mogen mededelen dat het Corlaer College vanaf dit schooljaar zal deelnemen aan het Erasmus+ project: Entrepreneurship – don’t dream it, make it happen! Wij gaan twee jaar samenwerken met onze nieuwe partnerscholen in Mallorca, Frankrijk, Denemarken, Italië en Ierland. De rode draad gedurende dit project is jong ondernemerschap. […]

Lees meer...

18 september 2019

Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

Het is belangrijk dat ouders informeel meedenken over schoolzaken. Daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep vmbo en klankbordgroepen A/H onderbouw en bovenbouw. We zien graag dat het aantal ouders wordt uitgebreid. Een aantal ouders hebben ons vorig schooljaar door het slagen van hun zoon of dochter verlaten. Vandaar deze oproep! De klankbordgroep vergadert […]

Lees meer...

15 september 2019

Ouders gezocht voor de ouderraad

De ouderraad is hard op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie van de ouderavonden van het Corlaer College.

Lees meer...

6 september 2019

Sociale vaardigheidstraining

Jongeren kunnen het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Soms hebben ze moeite contact te leggen met leeftijdsgenoten. Anderen reageren heel snel boos of verdrietig. Het kan lastig voor ze zijn om zich staande te houden in sociale situaties en ze gaan die situaties dan bijvoorbeeld uit de weg.  Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die […]

Lees meer...

5 september 2019

Contactmomenten met ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. Alle klassen Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020 Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – […]

Lees meer...

5 september 2019

Juffrouwjulia. Even voorstellen…

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen.

Lees meer...

5 september 2019

Gewijzigde openingstijden Bibliotheek

LET OP: Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur Handelswijze voor de bibliotheek Leerlingen van de bovenbouw havo-atheneum kunnen boeken halen in de stilteruimte op domein 4. Dat kan elke schooldag. We rekenen en vertrouwen erop dat het stappenplan (goed lezen wat er gedaan moet worden) […]

Lees meer...

5 september 2019

Gebedsgroep

Ook dit schooljaar willen wij als ouders biddend om de school heen staan. Voor iedereen in en om het Corlaer College die zorg dragen voor onze kinderen en natuurlijk ook voor de kinderen zelf en hun familie. Wilt u ook met ons meedoen, hardop of zacht? Kom gerust een keer erbij zitten en zie hoe […]

Lees meer...

2 september 2019

Remedial Teaching in het Vmbo

Alles over dyslexie en dyscalculie in het vmbo

Lees meer...

12 juli 2019

Programma eerste schoolweek 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019. In de bijlage vind je de programma’s voor deze eerste schoolweek.

Lees meer...