NieuwsOnline ziekmelding via de app gesloten

Online ziekmelding via de app gesloten

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen dagen krijgen wij een enorme stroom aan ziekmeldingen binnen. Dit gebeurt zowel via magister als telefonisch. Omdat we de ziekmelding zo goed mogelijk willen registeren, is er een wijziging in de wijze van ziekmelding.

Online ziekmelding via de app gesloten

We hebben ervaren dat de ziekmelding via magister voor onze registratie veel onduidelijkheid veroorzaakt. Bij ziekmeldingen via magister wordt op dit moment niet altijd het juiste geregistreerd. Zo weten wij niet of een kind in afwachting van een test is of vanwege andere klachten niet op school is. Dit is voor ons belangrijke informatie, omdat wij daarmee weten of een leerling nog wel in staat is om afstandsonderwijs te kunnen volgen. Omdat wij de registratie zo goed mogelijk willen laten verlopen, is er besloten om voorlopig de online ziekmelding via de app te sluiten.

Hoe ziekmelden?

U kunt uw kind ziekmelden via de telefoon of door een e-mail te sturen naar zorglokaal@corlaercollege.nl met hierin uw uitleg van de situatie. Vergeet bij een afmelding per e-mail niet om aan te geven of uw kind in staat is om wel of geen onderwijs op afstand te kunnen volgen. Ook als de situatie wijzigt, is het van belang dat u ons telefonisch of per e-mail op de hoogte houdt.