Corlaer College

Juffrouwjulia. Even voorstellen…

5 september 2019

Even voorstellen

Mijn naam is Michelle van de Biezen en ik ben de vestigingscoördinator van huiswerkinstituut juffrouwjulia op het Corlaer College. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en werk nu al 4 jaar met veel plezier voor juffrouwjulia. Ik ben elke schooldag aanwezig om ervoor te zorgen dat de leerlingen van juffrouwjulia de persoonlijke hulp krijgen die zij nodig hebben.

Onze diensten

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen. We zijn elke middag vanaf 14.00 uur te vinden in het VMBO-gebouw.

Huiswerkbegeleiding: Plannen, leren en je huiswerk maken is niet altijd eenvoudig. Veel leerlingen kunnen hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Huiswerkbegeleiding is een goede aanvulling op de begeleiding die school aanbiedt. Tijdens de huiswerkbegeleiding zijn er begeleiders aanwezig om te helpen met plannen, uitleg te geven en te overhoren. We werken aan de zelfstandigheid van de leerling, dus op een zeker moment zal de leerling zijn of haar huiswerk weer thuis gaan maken. De ontwikkeling van de leerling is voor ouders te volgen in ons leerlingvolgsysteem en uiteraard is er tussentijds contact over de voortgang.

Bijles: Bij de bijlessen van juffrouwjulia is het kennisniveau van de leerlingen het vertrekpunt. Tijdens de bijles wordt één-op-één vakinhoudelijke begeleiding geboden en wordt er rekening gehouden met de studievaardigheden voor het betreffende vak. We werken met strippenkaarten die in te zetten zijn voor alle vakken en een geldigheidsduur hebben van 1 jaar.

Toetsweek opvangklas: Tijdens de toetsweken organiseren wij een toetsweek opvangklas. In deze opvangklas bieden wij de leerling een rustige plek aan om zelfstandig te kunnen werken. Er zal één begeleider op 15 leerlingen aanwezig zijn en wanneer de leerling dit vraagt, is er de mogelijkheid om overhoord te worden.

Voor meer informatie en de tarieven, mail naar michelle@juffrouwjulia.nl of bel naar 0615899074 (beschikbaar op werkdagen tussen 13.00 en 18.00 uur).

M. van de Biezen

19 september 2019

NIEUW: Internationaal project rondom ondernemerschap

Wij zijn blij en trots om te mogen mededelen dat het Corlaer College vanaf dit schooljaar zal deelnemen aan het Erasmus+ project: Entrepreneurship – don’t dream it, make it happen! Wij gaan twee jaar samenwerken met onze nieuwe partnerscholen in Mallorca, Frankrijk, Denemarken, Italië en Ierland. De rode draad gedurende dit project is jong ondernemerschap. […]

Lees meer...

18 september 2019

Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

Het is belangrijk dat ouders informeel meedenken over schoolzaken. Daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep vmbo en klankbordgroepen A/H onderbouw en bovenbouw. We zien graag dat het aantal ouders wordt uitgebreid. Een aantal ouders hebben ons vorig schooljaar door het slagen van hun zoon of dochter verlaten. Vandaar deze oproep! De klankbordgroep vergadert […]

Lees meer...

15 september 2019

Ouders gezocht voor de ouderraad

De ouderraad is hard op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie van de ouderavonden van het Corlaer College.

Lees meer...

6 september 2019

Sociale vaardigheidstraining

Jongeren kunnen het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Soms hebben ze moeite contact te leggen met leeftijdsgenoten. Anderen reageren heel snel boos of verdrietig. Het kan lastig voor ze zijn om zich staande te houden in sociale situaties en ze gaan die situaties dan bijvoorbeeld uit de weg.  Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die […]

Lees meer...

5 september 2019

Contactmomenten met ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. Alle klassen Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020 Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – […]

Lees meer...

5 september 2019

Juffrouwjulia. Even voorstellen…

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen.

Lees meer...

5 september 2019

Gewijzigde openingstijden Bibliotheek

LET OP: Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur Handelswijze voor de bibliotheek Leerlingen van de bovenbouw havo-atheneum kunnen boeken halen in de stilteruimte op domein 4. Dat kan elke schooldag. We rekenen en vertrouwen erop dat het stappenplan (goed lezen wat er gedaan moet worden) […]

Lees meer...

5 september 2019

Gebedsgroep

Ook dit schooljaar willen wij als ouders biddend om de school heen staan. Voor iedereen in en om het Corlaer College die zorg dragen voor onze kinderen en natuurlijk ook voor de kinderen zelf en hun familie. Wilt u ook met ons meedoen, hardop of zacht? Kom gerust een keer erbij zitten en zie hoe […]

Lees meer...

2 september 2019

Remedial Teaching in het Vmbo

Alles over dyslexie en dyscalculie in het vmbo

Lees meer...

12 juli 2019

Programma eerste schoolweek 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019. In de bijlage vind je de programma’s voor deze eerste schoolweek.

Lees meer...