Corona

Ontwikkelingen rondom corona

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel en roepen veel vragen op. Hierbij informeren wij u over het coronavirus en de situatie op het Corlaer College.

Beslisboom

Thuisblijven of naar school?

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor onder anderen ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs en werkende volwassenen die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag.

Beslisboom
Vespreiding voorkomen

Basisregels

 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Schud geen handen
Update

Vrijdag 24 september is onderstaande brief naar ouders en leerlingen verstuurd

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Vanaf zaterdag 25 september versoepelt het kabinet de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Daarnaast komen er ook nieuwe maatregelen die gevolgen hebben voor onze onderwijsactiviteiten. In deze brief informeren we u daarover.

Belangrijkste versoepelingen
De belangrijkste versoepelingen zijn:

 • Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje te dragen.
 • De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling komt te vervallen.

Advies anderhalve meter afstand blijft
Hoewel de verplichte anderhalve meter komt te vervallen, blijft het wel een dringend advies. Dat betekent dat we leerlingen nog steeds adviseren om anderhalve meter afstand houden tot onze medewerkers. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt. Houd daarom een beetje rekening met elkaar en geef onze medewerkers wat ruimte.

Blijvende coronamaatregelen
Naast de basisregels blijft de overheid adviseren om twee keer per week preventief een zelftest af te nemen als je niet immuun bent. Ben je in nauw contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus en je bent niet immuun, dan moet je in quarantaine. Zie ook de beslisboom.

Nieuwe maatregelen
In de culturele sector en in horecagelegenheden moeten bezoekers van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs laten zien om binnen te komen. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Dit geldt voor alle horeca, evenementen, festivals, feesten, beurzen, concerten, bioscopen, theaters en voetbalstadions. In dit schema kun je bekijken wat je met en zonder coronatoegangsbewijs mag bezoeken. Een coronatoegangsbewijs krijg je via de coronacheck-app of kun je downloaden en printen via de website coronacheck.nl.

Gevolgen voor de onderwijsactiviteiten
Deze nieuwe maatregelen hebben gevolgen voor onze onderwijsactiviteiten zoals de binnenlandse excursies en buitenlandse reizen.

Binnenlandse excursies
Is er bij een binnenlandse excursie een coronatoegangsbewijs nodig, dan communiceren we dit op tijd naar ouders en leerlingen. Uiteindelijk moeten leerlingen zelf regelen dat ze aan de nieuwe maatregelen voldoen. Ze moeten dus een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs kunnen laten zien als dat nodig is bij die excursie. Voordat leerlingen de bus instappen wordt dit gecheckt door de docenten!

Buitenlandse reizen
Laten de coronamaatregelen het toe, dan kunnen eendaagse trips over de grens doorgaan.

Het organiseren van meerdaagse buitenlandse reizen is een stuk complexer. Hoe organiseer je de quarantaine van een leerling die in het buitenland positief getest is? En van de reisgenoten die niet zijn gevaccineerd en dus ook in quarantaine moeten? Als school ben je hier verantwoordelijk voor. Wat doe je als een land code oranje krijgt? Vanwege de complexe verantwoordelijkheden raadt de VO-raad momenteel af om op buitenlandse reis te gaan. Omdat de reizen voor veel leerlingen een hoogtepunt vormen van hun schooltijd, zouden wij de reizen graag door laten gaan. Dit moet echter wel kunnen worden georganiseerd en de risico’s moeten helder en aanvaardbaar zijn. Daarom gaan we eerst goed onderzoeken of de buitenlandse reizen haalbaar zijn. Daarna nemen we een besluit of de buitenlandse reizen wel of niet kunnen doorgaan. We verwachten hierover binnen enkele weken duidelijkheid te kunnen geven.

Ouderavonden
De ouderavonden mogen we weer op school organiseren. Wel organiseren we de ouderavonden zo dat ouders de mogelijkheid hebben om afstand te houden. Bijvoorbeeld door maximaal één ouder per leerling naar de ouderavond te laten komen en/of een grotere ruimte te regelen.

Schoolfeesten
De schoolfeesten willen we door laten gaan. Leerlingen hoeven op school geen anderhalve meter afstand te houden en dat doen ze ook al een tijd niet meer. Bovendien is een schoolfeest goed voor het contact met je klasgenoten. Het is fijn voor onze leerlingen dat er weer een feest georganiseerd kan worden.

Hybride lessen
We bieden niet meer standaard hybride lessen aan. Dat betekent dat we alleen nog fysiek les geven. Een leerling die in quarantaine zit kan dus niet meer online aanhaken bij de les. We merken namelijk dat het veel tijd kost voor de docent om dit op te starten en de online leerling te betrekken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de les aan de grote groep leerlingen in de klas. Zit een leerling in quarantaine, dan kan de leerling gewoon de planning blijven volgen. Waar nodig kan altijd extra hulp van een vakdocent gevraagd worden. De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij quarantaine van een docent bieden we wel online onderwijs aan (uiteraard alleen indien de gezondheid van de docent dit toestaat). Dit wordt dan aan de klas gecommuniceerd.

Zo hebben de versoepelingen en nieuwe maatregelen toch weer veel invloed op de school. Maar we gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk voor onze leerlingen te organiseren, zodat ze een plezierige tijd op het Corlaer hebben.

Hartelijke groet,
Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden

Vind hier updates uit het verleden

Corona update Archief

Corona update 6 september 2021

Onderstaand bericht stond in het Corlaer Nieuws van maandag 6 september.

In de media waren er berichten over prikbussen op schoolpleinen e.d. Vanuit de VO Raad, die alle besturen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, zijn hierover vragen gesteld aan de GGD. De GGD heeft bevestigd dat GGD’s geen plannen hebben – en deze ook nooit hebben gehad – om op scholen of schoolpleinen te vaccineren en prikbussen naar scholen te sturen. Ook bij ons komt er dus in de nabije toekomst geen prikbus. Mocht dit in de toekomst anders worden, dan zullen wij u hier uiteraard van te voren over informeren. Ook hebben wij geen afspraken met de GGD over voorlichting over vaccinaties op school. Mocht hier op enig moment toch sprake van zijn, dan wordt u ook hier uiteraard als ouder op tijd over geïnformeerd.

 

Wel of niet immuun personeel en leerlingen?

Iemand is immuun:

 • Vanaf 14 dagen na de tweede prik met AstraZeneca, Pfizer of Moderna.
 • Vanaf 14 dagen na de eerste prik (met een vaccin gebruikt in Nederland) na een bevestigde
  coronabesmetting.
 • Vanaf 28 dagen na de eerste prik met het vaccin van Janssen.
 • Als die minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

 

Belangrijke wijzigingen

 • 1,5 meter afstand houden tussen leerling en medewerkers blijft verplicht. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden.
 • De overheid heeft aangegeven dat het blijven dragen van mondkapjes voorlopig verplicht blijft op middelbare scholen. Alleen als je zit mag het mondkapje af. We verwachten dat leerlingen een eigen mondkapje meenemen. Heb je geen mondkapje mee, dan is deze voor € 0,50 te verkrijgen bij de receptie.
 • Voor leerlingen die niet immuun zijn, blijft het verzoek om twee keer per week preventief te testen. Deze zelftesten zijn gratis verkrijgbaar bij het zorglokaal (vmbo) of de conciërge (ah).
 • Risicogericht zelftesten is sinds 23 augustus afgeschaft. Dit betekent dat zelftesten na een besmetting in de klas niet meer nodig is als je geen nauw contact hebt gehad.
 • Iemand die immuun is, krijgt geen quarantaineadvies bij contact met een positief getest persoon. Je mag dus gewoon naar school komen. Ook hoef je niet twee keer per week een preventieve zelftest af te nemen. Krijg je klachten? Dan blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD.

 

We willen benadrukken dat vaccineren niet verplicht is. Ook het kenbaar maken of je wel of niet gevaccineerd bent, is niet iets wat met de school gedeeld hoeft te worden.